Choď na obsah Choď na menu
 


K prijatiu dieťaťa je potrebné predložiť:

  • vyplnenú záväznú prihlášku - rodičia ju dostanú v detskom centre,
  • vyjadrenie pediatra k spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektív,
  • vyplnený dotazník o dieťati - rodičia ho dostanú v detskom centre,
  • podpísanú dohodu - rodičia dostanú tlačivo v detskom centre,
  • fotokópiu preukazu poistenca (zdravotné poistenie dieťaťa),
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za pobyt dieťaťa v detskom centre,
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za stravné pre dieťa,

V prípade voľných miest je možné dohodnúť si aj občasnú starostlivosť.